Dofinansowania Unijne - Ayala

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: „Promocja mebli fryzjerskich – kolekcja BARBER oraz stylizowane meble na lata 60-te, Spółki AYALA na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznego rynku amerykańskiego”.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki AYALA na rynku międzynarodowym (w szczególności na rynku amerykańskim), poprzez budowę świadomości marki AYALA wśród odbiorców zagranicznych, dzięki prowadzonym w ramach projektu działaniom, umożliwiającym wypromowanie produktów Spółki AYALA na rynku amerykańskim.
Cel zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie eksportu, pozyskanie nowego rynku zbytu (amerykańskiego) i kluczowych klientów oraz promocję i budowę konkurencyjnej pozycji Marki frimy AYALA na rynku amerykańskim.

Planowane efekty:
Umocnienie pozycji nie tylko lidera na rynku krajowym, ale również ważnego producenta na rynki zagraniczne, będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów z eksportu jak też umiędzynarodowienie polskich produktów oraz pokazania polski jako solidnego partnera biznesowego na arenie międzynarodowej – realizacja Celu głównego konkursu – promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 609 800,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 75 %

Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów Salon International London (15-17.10.16) Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów Salon International London (15-17.10.16)” została wybrana firma: KAM-BUD Kamil Piotrkowicz.

Zapytanie Ofertowe dotyczące transportu eksponatów na targi Salon International London 2016 Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie Ofertowe dotyczące transportu eksponatów na targi Salon International London 2016” została wybrana firma: GAMUT Grzegorz Wiewióra.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie obsługi technicznej podczas targów Salon International London (15-17.10.16) Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie obsługi technicznej podczas targów Salon International London (15-17.10.16)” została wybrana firma: Projekt MW Magdalena Wojtysiak.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie tłumaczeń na język angielski Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie tłumaczeń na język angielski” została wybrana firma: REVORK Elżbieta Mączyńska.

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i przygotowania materiałów promocyjnych Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i przygotowania materiałów promocyjnych” została wybrana firma: REVORK Elżbieta Mączyńska.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie wydruku cenników Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie wydruku cenników” została wybrana firma: GRIST99 Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie wydruku katalogów TOP HAIR Niemcy Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące usługi w zakresie wydruku katalogów TOP HAIR Niemcy” została wybrana firma: GRIST99 Sp. z o.o

Zapytanie Ofertowe dotyczące transportu eksponatów na targi Top Hair Dusseldorf
Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie Ofertowe dotyczące transportu eksponatów na targi Top Hair Dusseldorf” została wybrana firma: GAMUT Grzegorz Wiewióra.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17) Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17)” została wybrana firma: P.P.H.U. Welox Tomasz Welenc

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy AYALA Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla:
„Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy AYALA” została wybrana: Jolanta Samochocka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Przedsiębiorstwo Ayala S.j. realizuje Projekt: Rozszerzenie eksportu firmy Ayala Sp.j.,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (http://europa.eu) w ramach:

Program:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)

Oś priorytetowa 6:
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1:
Paszport do eksportu

Pod nadzorem:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)
Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
Regionalna Instytucja Finansująca: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (www.fund.org.pl)

Informacje o projekcie:
Głównym celem przedsięwzięcia jest zaistnienie oraz wzrost konkurencyjności na rynkach europejskich ( francuski, chorwacki, niemiecki, czeski) i światowych(amerykański, skandynawski, chiński), poprzez poszerzenie eksportu na nowe rynki zbytu. Odbędzie się to dzięki targom międzynarodowym zarówno w kraju jak i za granica, oraz misjom gospodarczym. Podczas misji gospodarczych firma zakłada pozyskanie nowych klientów, którzy ułatwią jej wejście na nowe rynki. Targi natomiast umożliwią firmie promocję i zaprezentowanie swojej marki zagranicznym klientom.

Agnieszka Wierzchowska; Ayala S.j.
ul. Julianowska 59A; 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 702 03 30; fax. +48 22 702 03 35
KRS 0000281872; NIP 1231040394; REGON 015889312

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe: „Opracowanie zdjęć mebli fryzjerskich i kosmetycznych do katalogu ofertowego Ayala 2014-2015.”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Opracowanie zdjęć mebli fryzjerskich i kosmetycznych do katalogu ofertowego Ayala 2014”
wybrane zostały oferty firmy: Valtex Waldemar Zawadzki, Kalamus Art Focus Dominik Kalamus, Graviaction Elżbieta Mączyńska.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie schematów wizualizacji produktów pod kątem ich kolorów, zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Opracowanie schematów wizualizacji produktów pod kątem ich kolorów, zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja” wybrane zostały firmy: Designova Paweł Janowiak, Midgar Sp. z o.o., Tech-Projekt Adam Jesiak, 3d Look Agencja Reklamowa Piotr Kowalczyk.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie wzorników produktów pod kątem ich kolorów, zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Opracowanie wzorników produktów pod kątem ich kolorów, zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja” wybrana została firma: Mia s.a.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie schematów technicznych produktów pod kątem ich zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Opracowanie schematów technicznych produktów pod kątem ich zdobień i kształtów i dopasowanie do różnych typów odbiorców z krajów: Norwegia i Szwecja, Chiny, Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Rosja” wybrana została firma: WTS Grzegorz Wojtysiak.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Doradztwo w zakresie opracowania ofert i umów handlowych oraz doradztwo w zakresie negocjacji handlowych z kontrahentami na rynku niemieckim, szwedzkim i norweskim”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Doradztwo w zakresie opracowania ofert i umów handlowych oraz doradztwo w zakresie negocjacji handlowych z kontrahentami na rynku niemieckim, szwedzkim i norweskim”
wybrana została firma Firma Labenz Piotr Labenz.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Tłumaczenie katalogu 2014-2015 z języka polskiego na język angielski”.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Tłumaczenie katalogu 2014-2015 z języka polskiego na język niemiecki”.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Tłumaczenie katalogu 2014-2015 z języka polskiego na język francuski”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Tłumaczenie katalogu 2014-2015 z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski” wybrana została firma: Graviaction Elżbieta Mączyńska.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Transport stoiska targowego z Warszawy do Dusseldorfu”

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Transport stoiska targowego z Warszawy do Dusseldorfu” wybrana została firma: Transport Drogowy Stenrzycki Karol Stenrzycki.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Zabudowa i montaż powierzchni wystawienniczej na targach Top Hair w Dusseldorfie”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Zabudowa i montaż powierzchni wystawienniczej na targach Top Hair w Dusseldorfie” wybrana została firma: Ankaz Tomasz Sumiński.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Transport eksponatów targowych z Piaseczna do Poznania i z powrotem 2014”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Transport stoiska targowego z Piaseczna do Poznania i z powrotem” wybrana została firma: Gamut Grzegorz Wiewióra

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Druk katalogów ofertowych 2014/2015”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Druk katalogów ofertowych 2014/2015” wybrana została firma: Grist99 Sp. z o.o.

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Doradztwo w zakresie opracowania ofert i umów handlowych”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Doradztwo w zakresie opracowania ofert i umów handlowych ” wybrana została firma: Projekt MW Magdalena Wojtysiak

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Transport eksponatów targowych z Piaseczna do Poznania i z powrotem”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Transport stoiska targowego z Piaseczna do Poznania i z powrotem” wybrana została firma: Gamut Grzegorz Wiewióra

Treść zapytania
Zapytanie ofertowe: „Zabudowa i montaż powierzchni wystawienniczej na targach LOOK w Poznaniu w 2015 r.”.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu wyboru dostawcy dla zamówienia:
„Zabudowa i montaż powierzchni wystawienniczej na targach LOOK w Poznaniu w 2015 r.” wybrana została firma: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Przedsiębiorstwo Ayala S.j. zrealizowało Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Program:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II:
Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.3:
Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP

Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu SAP Business One w Ayala Sp.J.

Wartość projektu:
955 609,35 PLN

Wartość dofinansowania:
465 051,81 PLN

Opis projektu:

Projekt zakłada wdrożenie w Ayala Sp.j. systemu ERP rozszerzonego o CRM, w technologii SAP Business One. SAP Business One jest zintegrowanym rozwiązaniem przeznaczonym specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie tylko zapewnia ono szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji przedsiębiorstwa, ale także wspomaga tworzenie raportów oraz dokumentów niezbędnych do podejmowania decyzji w każdym obszarze organizacji. System zaspokaja innowacyjne potrzeby – gwarantuje ochronę inwestycji poprzez dostarczenie rozwiązania do zarządzania uwzględniającego przyszły rozwój. Rozwiązanie oferuje wszystkie funkcje administracyjne, które pozwalają na konfigurację oraz tworzenie kopii danych, definiowanie kursów walutowych, konfiguracji procedur obiegu i automatyzacji dokumentów, a także dostęp do informacji pochodzących z oprogramowania innych dostawców niż firma SAP. Składa się ono z modułów, które umożliwiają rozszerzenie zakresu jego funkcji daleko poza obszar pierwotnej funkcjonalności administracyjnej i pozwalają na udoskonalenie wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa.

Głównym celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie systemu SAP Business One.

Cele szczegółowe to:
– ułatwienie wdrożenie filozofii zarządzania opartego o systemy ERP i CRM,
– zwiększenie satysfakcji klientów,
– zwiększenie sprzedaży,
– wprowadzenie spójnego systemu obsługi klienta dla całej firmy,
– zwiększenie konkurencyjności firmy w dobie kryzysu.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu